Schémy pomoci de minimis

JEREMIE - Portfóliová záruka prvej straty - First Loss Portfolio Guarantee - FLPG -Schéma DM-1/2011 -10.8.2011

JEREMIE - Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011 - 23.10.2012

JEREMIE - Dodatok č. 2 k schéme DM-1/2011  - 30.12.2013

JEREMIE - Dodatok č. 3 k schéme DM-1/2011 - 23.06.2014

JEREMIE - schéma DM-1/2011 - Revidovaná verzia v znení D1 až D3 – 23.06.2014(DOCX)

JEREMIE - Dodatok č. 4 k schéme DM-1/2011 - 05.11.2015 (PDF)

JEREMIE - schéma DM-1/2011 - Revidovaná verzia v znení D4 – 05.11.2015 

JEREMIE - Dodatok č. 5 k schéme DM-1/2011 - 04.10.2016 (PDF)

JEREMIE - schéma DM-1/2011 - Revidovaná verzia v znení D1 až D5 – 04.10.2016 (PDF)

JEREMIE - Portfóliový úver zdieľaného rizika - Portfolio Risk Sharing Loan - PRSL - Schéma DM-1/2014 - 26. 02. 2014

JEREMIE - Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2014 - 20.06.2014

JEREMIE - schéma DM-1/2014 - Revidovaná verzia v znení D1 – 20.06.2014(DOCX)

JEREMIE - Dodatok č. 2 k schéme DM-1/2014 - 05.11.2015 (PDF)

JEREMIE - schéma DM-1/2014 - Revidovaná verzia v znení D2 – 05.11.2015 (DOCX)

JEREMIE - Portfóliový úver zdieľaného rizika II - Portfolio Risk Sharing Loan II - PRSL II - Schéma DM-8/2015 - 7.12.2015 (PDF)

JEREMIE - Dodatok č. 1 k schéme DM-8/2015 - 04.10.2016 (PDF)

JEREMIE - schéma DM-8/2015 - Revidovaná verzia v znení D1 – 04.10.2016 (PDF) 

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (v znení dodatku č. 2)

Schéma podpory pre začínajúcich podnikateľov (v znení dodatku č. 1)

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (v znení dodatku č. 1)

Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (v znení dodatku č. 2)

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (v znení dodatku č. 1)

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (v znení dodatku č. 2)

Schéma na podporu trvalo udržateľného rozvoja (v znení dodatku č. 2):

Príloha 1 Príloha 2  Príloha 3

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 3

PRÍLOHY (ZIP)

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (v znení dodatku č. 4)

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb v znení dodatku č. 1

Schéma na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb v znení dodatku č. 2

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich

Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich v znení dodatku č. 1

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk