Vzor zmluvy k výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc - PSK-MH-001-2023-DV-FST

Vzor zmluvy k výzve zameranej na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc - PSK-MH-001-2023-DV-FST (PDF 393 kB) - zverejnené 29.9.2023

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 917 kB)

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel postupov VO (PDF 724 kB)

Príloha č. 5 - Merateľné ukazovatele projektu relevantné pre uplatnenie sakčného mechanizmu (PDF 207 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk