Informácie pre žiadateľov o dôchodok

Informácie pre žiadateľov o dôchodok (rôzne rezortné predpisy k dôchodkovému zabezpečeniu)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk