Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou projektu IPCEI s názvom European Battery Innovation - 2. fáza - PSK-MH-002-2023-FA-EFRR

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP k výzve zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou projektu IPCEI s názvom European Battery Innovation - 2. fáza - PSK-MH-002-2023-FA-EFRR (.pdf 420 kB) - zverejnené dňa 23.04.2024

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky (.pdf 948 kB)

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO (.pdf 724 kB)

Príloha č. 7 - Merateľné ukazovatele projektu relevantné pre uplatnenie sankčného mechanizmu (.pdf 208 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk