Propagačné aktivity

Interreg Europe je program medziregionálnej spolupráce spolufinancovaný Európskou úniou. Európska únia sa snaží znižovať rozdiely v úrovni rozvoja, rastu a kvality života v regiónoch Európy a medzi nimi.

Rozpočet  vo výške 379 miliónov EUR na pomoc miestnym, regionálnym a národným vládam v celej Európe pri vytváraní a realizácii lepšej politiky. Vytvárame prostredie a príležitosti na zdieľanie riešení problémov regionálneho rozvoja. Podporujeme výmenu osvedčených postupov a učenia sa o politike medzi európskymi regiónmi v 29 krajinách – EÚ27, Nórsku a Švajčiarsku. 

Informačné semináre programu Interreg Europe  - možnosť zapojiť sa do II. verejnej výzvy na predkladanie projektov

Prezentácie: 1. Interreg Europe 2021-2027 (PDF,2453kB)

                      2. Výsledky programu Interreg Europe (PDF,2557kB)

                      3.  II. verejná výzva na predkladanie projektov (PDF,1790kB)

                      4. Pomoc projektovým žiadateľom (PDF,2083kB)

Interreg Europe 2021-2027 informačná brožúrka

Europe, let´s cooperate! 2023 

Europe, let´s cooperate! 2022

Europe, let´s cooperate! 2022 - výstupy

 

Webináre pre prípravu projektov

 

Národný informačný deň 2022

Prostredníctvom on-line prezentácií 10. mája 2022 mali  možnosť jednotliví zástupcovia štátnej, verejnej správy a samosprávy, ako aj univerzít a neziskových organizácii získať potrebné informácie ako znižovať rozdiely v úrovni rozvoja, rastu a kvality života v regiónoch prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov a učenia sa.

Prezentácie :

Výsledky programu Interreg Europe 2014-2020 (PDF, 943Kb)

Interreg Europe 2021-2027 - základné nastavenia programu (PDF, 1368kB)

Projektová spolupráca - kľúčové náležitosti (PDF, 921kB)

1. verejná výzva Interreg Europe 2021-2027 (PDF, 1158 kB)

Pomoc projektovým žiadateľom (PDF, 1262kB)

Videoprezentácia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk