Propagačné aktivity

Interreg Europe je program medziregionálnej spolupráce spolufinancovaný Európskou úniou. Európska únia sa snaží znižovať rozdiely v úrovni rozvoja, rastu a kvality života v regiónoch Európy a medzi nimi.

Rozpočet  vo výške 379 miliónov EUR na pomoc miestnym, regionálnym a národným vládam v celej Európe pri vytváraní a realizácii lepšej politiky. Vytvárame prostredie a príležitosti na zdieľanie riešení problémov regionálneho rozvoja. Podporujeme výmenu osvedčených postupov a učenia sa o politike medzi európskymi regiónmi v 29 krajinách – EÚ27, Nórsku a Švajčiarsku.

  
Europe, let´s cooperate! 2022

Europe, let´s cooperate! 2022 - výstupy

 

Webináre pre prípravu projektov

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk