Archív

Aktivity Národného kontaktného miesta

Interreg Europe 2021-2027 informačná brožúrka 

 

Informačné semináre programu Interreg Europe k II. verejnej výzve

Ministerstvo hospodárstva SR ako národný orgán programu Interreg Europe spolu s Regionálnymi centrami MIRRI SR organizoval sériu informačných seminárov na konci mesiaca marec 2023 v mestách Trnava, Žilina a Prešov.

V rámci programu boli predstavené zameranie, priority a tematické ciele programu na nové programovacie obdobie 2021-2027. Záujemcovia o medzinárodnú projektovú spoluprácu sa dozvedeli odpovede na otázky -  Prečo sa zapojiť?  Kto môže byť prijímateľom? Čo sa financuje? Zároveň sa predstavili príklady realizovaných projektov na Slovensku v predchádzajúcich obdobiach ako inšpirácia.

 Prezentácie: 1. Interreg Europe 2021-2027 (PDF,2453kB)

                      2. Výsledky programu Interreg Europe (PDF,2557kB)

                      3.  II. verejná výzva na predkladanie projektov (PDF,1790kB)

                      4. Pomoc projektovým žiadateľom (PDF,2083kB) 

 

Národný informačný deň 2022

On-line národný Informačný deň programu medziregionálnej spolupráce Interreg Europe 2021-2027. Podujatie zamerané na predstavenie nového programového obdobia, možností čerpania finančných prostriedkov na projektovú spoluprácu, ako aj prebiehajúcu 1. verejnú výzvu na predkladanie projektov sa uskutočnilo dňa 10. mája 2022.

V rámci programu predmetné témy predstavili zamestnanci Ministerstva hospodárstva SR ako i zástupca Spoločného sekretariátu v Lille, FR prostredníctvom on-line aplikácie MS Teams.

Prezentácie: 1. Výsledky programu Interreg Europe 2014-2020 (PDF, 943Kb)

 2. Interreg Europe 2021-2027 - základné nastavenia programu (PDF, 1368kB)

 3. Projektová spolupráca - kľúčové náležitosti (PDF, 921kB)

 4. 1. verejná výzva Interreg Europe 2021-2027 (PDF, 1158 kB)

 5. Pomoc projektovým žiadateľom (PDF, 1262kB)

 6. Videoprezentácia  

Aktivity organizované programom Interreg Europe 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk