II. verejná výzva

 

 

Monitorovací výbor Interreg Europe podmienečne schválil 78 projektov zo 146 žiadostí prijatých v druhej výzve na predkladanie návrhov projektov, ktorá sa uzavrela v júni 2023.

Vedúci partneri projektov schválených budú čoskoro informovaní Riadiacim orgánom. Oznámenie poskytne podrobnosti o podmienkach, ktoré je potrebné splniť a informácie o ďalších krokoch na začatie ich projektu.

Projekty schválené v druhej výzve na predkladanie návrhov su uverejnené podľa akronymov na webovej stránke interregeurope.eu

 Archív:

Dokumenty k verejnej výzvy:

Podmienky 2. verejnej výzvy (PDF, 1319kB)

Programový manuál (PDF, 2752kB)

  

Ponuka projektovej spolupráce:

1. Projekt hodnotenia kapacity administratívno-územných celkov/zlepšenie kapacity na poskytovanie základných služieb - Ministerstvo rozvoja, verejných prác a správy, Rumunsko (PDF 136kB)

2. Projekt spolupráce v oblasti plánovania udržateľnej mobility - Správa mestskej samosprávy Liepaja, Lotyšsko (PDF 1060kB)

3. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti plánovania - Národná plánovacia agentúra, Malta (PDF 574kB)

4. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti v oblasti včastnej meterologickej výstrahy - Maltská univerzita, Malta (PDF 1176kB)

5. Ponuka projektovej spolupráce v oblasti energetickej účinnosti, OZE/udržateľnej energie - Agentúra pre energetickú efektívnosť a onoviteľné zdroje energie (AE3R Ploiesti - Prahova), Rumunsko (PDF 431 kB)

6. Ponuka projektového partnerstva na projekte Tourism4Nature - AGRRA -Zadar County Rural Development Agency, Chorvátsko (PDF 500kB)

7. Ponuka projektového partnerstva na projekte Health4U - Zadar County Developmnet Agency ZADRA NOVA, Chorvátsko (PDF 1347kB)

8. Ponuka partnerstva na projekte SSE - BGE-Hauts-de-France, Francúzsko (PDF 582kB)

9. Ponuka projektového partnerstva na projekte NEBinPA -  Taliansko (PDF 93kB)

10. Ponuka projektovej spolupráce - Agentúra PORA, Chorvátsko (PDF 413kB)

11. Ponuka projektovej spolupráce na projekte SHARING (PDF 542kB)

12. Ponuka projektovej spolupráce na projekte EMCASSES, ČVUT, Česká republika (PDF 611kB)           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk