Kontakt na úsek vnútorného trhu

Poštový kontakt na úsek vnútorného trhu:  

Úsek vnútorného trhu

Odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu 

Sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

 

E-mailové kontakty pre oblasť vnútorného trhu EÚ:  

vnútorný trh EÚ

internalmarket@mhsr.sk

 

služby (poskytovanie služieb v EÚ)

services@mhsr.sk

 

digitálne hospodárstvo

digitaleconomy@mhsr.sk

 

elektronický obchod (e-obchod)

e-commerce@mhsr.sk

 

Informačný systém vnútorného trhu (IMI)

IMI@mhsr.sk

 

 

Webová stránka MH SR pre oblasť vnútorného trhu EÚ:

https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/vnutorny-trh-obchod-a-sluzby/

 

Menný zoznam pracovníkov úseku vnútorného trhu 

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Bc. Zuzana Laciaková, MSc. 

48 54 22 47

Zuzana.Laciakova@mhsr.sk

Ing. Richard Paule

48 54 24 05

Richard.Paule@mhsr.sk

JUDr. Ivor Zorád

48 54 24 45

Ivor.Zorad@mhsr.sk

 

Úsek vnútorného trhu je od septembra 2021 súčasťou odboru vnútorného trhu a trhového dohľadu a sekcie ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu

Meno a priezvisko

Telefón

E-mail

Mgr. Ivana Pavlovská

riaditeľka odboru a poverená zastupovaním generálnej riaditeľky sekcie

48 54 25 14

Ivana.Pavlovska@mhsr.sk

sekretariát sekcie

48 54 25 15

Stanislava.Krajcova@mhsr.sk

 

posledná úprava: august 2022

 

pripomienky k podstránke posielajte na: internalmarket@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk