Služby

 

Základné zásady, ktorými sa riadi vnútorný trh so službami:

 

  • sloboda založenia spoločnosti v inej krajine EÚ (článok 49 ZFEÚ)
  • sloboda poskytovať alebo prijímať služby v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej je spoločnosť alebo spotrebiteľ usadený (článok 56 ZFEÚ).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk