Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v SR

 

   Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému je zasadená do širšieho konceptu postupných prorastových opatrení na podporu slovenskej ekonomiky a inovačnej politiky Slovenskej republiky. Nadväzuje na strategické materiály prijaté tak na úrovni národnej ako aj európskej. Materiál poskytuje informácie o súčasnom stave startupového prostredia v Slovenskej republike, analyzuje fázy životného cyklu startupu, v ktorých je pre tieto podniky pomoc nevyhnutná a navrhuje konkrétne opatrenia na ich podporu.

 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky v koordinácii s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a šport Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Slovak Business Agency, predstaviteľmi slovenského startupového ekosystému, profesijnými asociáciami, ďalšími účastníkmi trhu a odbornou verejnosťou pripravilo návrh koncepčných opatrení. Opatrenia  sú rozčlenené do nasledovných strategických cieľov:

 

  • Vytvorenie vhodných podmienok pre podnikanie, t.j. vytvorenie regulačného prostredia bez zbytočných prekážok pre vznik a pôsobenie startupov na trhu.

  • Vytvorenie a poskytovanie podporných služieb pre posilnenie ekosystému startupov, t.j. vytvorenie infraštruktúry a služieb pre podporu záujemcov o podnikanie, startup tímov, etablovaných startupov.

  • Financovanie najmä tzv. „Death Valley“ fázy podnikateľských iniciatív, t.j. „Údolia smrti“, kedy väčšina startupov zlyháva.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk