2024/1 Ako oživiť Kúpele Sliač

Cieľom materiálu je zhodnotiť finančný prínos projektu „Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač“, ktorého finálny návrh je výsledkom architektonickej súťaže realizovanej v roku 2022.

Materiál zahŕňa všetky predpísané súčasti podľa Rámca na hodnotenie investičných projektov - analýzu ponuky a dopytu, finančnú analýzu, ekonomickú analýzu a analýzu rizík. Analýza je postavená na údajoch o vývoji trhu s kúpeľnou starostlivosťou a ekonomických údajoch poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti od Národného centra zdravotníckych informácií.

V rámci ťažiskovej finančnej analýzy boli jednotlivé objekty projektu rozdelené do priorít, pre ktorých kombinácie bola následne počítaná finančná návratnosť. Na základe finančnej návratnosti a špecifík projektu bola následne odporučená alternatíva s investíciou na úrovni 119,9 mil. eur, ktorej čistá súčasná hodnota bola odhadnutá na úrovni 26,3 mil. eur  prevyšuje hodnotu majetku na úrovni 23,6 mil. eur. Vzhľadom na skutočnosť, že simulácie finančnej návratnosti vychádzajú z určitých predpokladov, ktoré sa môžu, ale aj nemusia naplniť), odporúča IHA rozdeliť projekt na dve fázy – prvá fáza by znamenala vybudovanie 900 lôžok s objektmi v prvej a druhej priorite.

 

Súbory na stiahnutie:

Analýza

Dátová príloha

Recenzný posudok Vladimír Durgala (IZA)

Recenzný posudok Viera Kubičková (EUBA)

Recenzný posudok Radka Marčeková (UMB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk