2023/1 Investičný plán do roku 2028

Na základe uznesenia vlády SR č. 636/2022 bod C.5 vypracoval Inštitút hospodárskych analýz aktualizovaný priorizovaný investičný plán projektov investičného charakteru a koncesii najmenej do roku 2028 v spolupráci s Ministerstvom financií SR, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možnosti a zdrojov financovania.

 

Príloha 1 - priemyselné parky (260 kB)

Príloha 2 - environmentálne záťaže (25 kB)

Príloha 3 - investičné projekty v teplárenstve (515 kB)

Príloha 4 - investičný plán do roku 2028 (47 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk