Kontakty

Ministerstvo hospodárstva SR
oddelenie pre zákaz chemických zbraní
a riadenie obchodovania s vybranými chemickými látkami


Mlynské nivy 44/a
Bratislava
827 15 

tel.   +421 2 4854 2164 ...............e-mail: jana.talabova@mhsr.sk

tel.   +421 2 4854 1014................e-mail: michaela.tobiasova@mhsr.sk

tel.   +421 2 4854 3436................e.mail: filip.varga@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk