Legislatíva

Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení

356/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene bodu 72 časti V D Prílohy na realizáciu a verifikáciu (Verifikačná príloha) k Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MHSR č. 44/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk