EÚ a USA zverejnili správu o stave rokovaní o TTIP (január 2017)

Komisárka pre obchod Európskej komisie Cecilia Malmström a hlavný predstaviteľ a veľvyslanec USTR[1] Michael Froman 17. januára 2017 zverejnili spoločnú správu hodnotiacu doteraz dosiahnutý pokrok v rokovaniach o TTIP. 

Spoločná správa EÚ – USA stručne popisuje aktuálny stav rokovaní vo všetkých oblastiach, t.j. prístup na trh, regulačná spolupráca bez znižovania štandardov a obchodné pravidlá (napr. udržateľný rozvoj, pracovné a environmentálne štandardy, malé a stredné podniky atď.) Správa tiež identifikuje tie oblasti, v ktorých je potrebné vynaložiť veľké úsilie na preklenutie rozdielnych pozícií medzi EÚ a USA, napr. prístup na trh v oblasti verejného obstarávania, silná ochrana investícií, ktorá zabezpečuje právo štátov na reguláciu, ako i prístup k ochrane zemepisných označení a obchodných známok.

Dokumenty

text spoločnej správy


[1] Office of the United States Trade Representative – je výkonným úradom amerického prezidenta, je zodpovedný za rokovania USA s tretími krajinami o dohodách o voľnom obchode.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk