Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve – TTIP

Dohoda medzi EÚ a USA o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve – TTIP

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk