Chronologický prehľad sankcií EÚ zavedených v roku 2022

1. balík, 23. februára 2022: po podpísaní dekrétu prezidentom RU, ktorým sa uznáva "nezávislosť a suverenita" Doneckej a Luhanskej oblasti.

 1. Obchodné sankcie: obmedzenie obchodovania s tovarom a technológiami určených na použitie na separatistických územiach; zákaz služieb v sektoroch dopravy, telekomunikácií, energetiky, ťažby a prieskumu ropy, plynu a nerastných surovín a služieb v cestovnom ruchu; obmedzenia na tovar s pôvodom na separatistických územiach a na poskytovanie financovania a poistenia dovozu takéhoto tovaru.
 2. Finančné sankcie - zákaz financovania Ruska, jeho vlády a centrálnej banky, resp. subjektov konajúcich v jej mene, najmä
  • kupovať, predávať, poskytovať investičné služby, nakladať a pomáhať pri vydávaní prevoditeľných cenných papierov;
  • uzatvárať dohody o poskytovaní nových pôžičiek/úverov.
 3. Individuálne sankcie:
  • 22 vysoko postavených osôb
   • členov vlády - minister obrany Šojgu, dvaja PPV (Chusnullin a Grigorenko), minister hospodárstva Rešetnikov, vedúci Administrácie prezidenta RU Vaino;
   • predstaviteľov RU armády;
   • oligarchov s úzkymi väzbami na RU režim – Prigožin + manželka, matka, predstavitelia bánk;
   • vládnej propagandy - hovorkyňa MZV Zacharova; šéfredaktor RT Simonian; propagandista Solovjov;
  • 4 entity, vrátane 3 z bankového sektora - Bank Rossia, Promsvjaz Bank, Vnešekonom Banka;
  • vyše 300 poslancov Štátnej Dumy, ktorí hlasovali za návrh uznať separatistické republiky.

2. balík, 25. februára 2022: v reakcii na začiatok invázie sa Európska rada (24/2) dohodla na ďalších robustných sankciách na Rusko postihujúcich mnohé sektory hospodárstva ako aj ďalších individuálnych opatreniach, ktoré nasledujúci deň schválil FAC.

 1. Sankcie vo finančnom sektore:
  • zákaz prístupu na finančný trh EÚ vybraným bankám (Alfa Bank and Bank Otkritie) a štátnym podnikom (Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostec, Russian Railways, Sevmash, Sovcomflot,United Shipbuilding Corporation).
  • obmedzenie toku financií z RU do EÚ - obmedzenia vkladov RU občanov (nad 100 tis. eur),  vedenie účtov občanom RU u centrálnych depozitárov cenných papierov.
 2. Sankcie v energetickom sektore: zákaz vývozu technológií na spracovanie ropy v RU rafinériách (na normu EURO 6).
 3. Sankcie v sektore dopravy: obmedzenie vývozu komponentov na lietadlá, údržbu a súvisiace technológie.
 4. Ďalšie exportné obmedzenia: najmä na tovary a technológie dvojitého použitia a financovanie exportu.
 5. Opatrenia vo vízovej oblasti: zrušenie bezvízového vstupu pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
 6. Individuálne sankcie voči ruským a bieloruským predstaviteľom:
  • Voči RU:
   • na sankčný zoznam doplnení prezident Putin a MiZV Lavrov, ako aj zvyšní členovia bezpečnostnej rady (predseda vlády Mišustin, námestník BR a ex-prezident Medvedev, minister vnútra Kolokoľcev);
   • doplnení zostávajúci členovia Dumy (72 poslancov);
   • dvaja zvláštni predstavitelia prezidenta RU.
  • Voči BY:
   • Vojenskí a pohraniční predstavitelia umožňujúci inváziu na UA; veliteľstvo leteckých základní a pilotov, veliteľov; dvaja gubernátori; poradca Lukašenka.

3. balík, 28. februára 2022: politická jednota a vzhľadom na pokračujúcu agresiu stupňovanie opatrení, vrátane uzavretia vzdušného priestoru, cielenia na banky (vrátane odpájania od SWIFT) a míľnik v podobe sankcionovania propagandistických médií

 1. Uzatvorenie vzdušného priestoru EÚ - ČŠ zamietnu povolenie pristáť/ vzlietnuť/ k preletu každému lietadlu prevádzkovanému RU leteckými dopravcami.
 2. Sankcie voči RU centrálnej banke: zákaz všetkých transakcií.
 3. Ďalšie individuálne sankcie podľa PL návrhu zamerané na 26 RU oligarchov (vrátane hovorcu Kremľa Peskova). 

1.-2. marca 2022: dohoda na odpojení od SWIFT, cielení propagandy a sankcionovaní Bieloruska za podporu RU agresie.

 1. SWIFT: odpojenie 7 ruských bánk (v lehote 10 dní od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia) od systémov elektronickej výmeny správ o finančných transakciách (najmä SWIFT) - Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), VTB BANK.
  • Zákaz investovať, participovať alebo sa inak podieľať na projektoch spolufinancovaných Ruským fondom priamych investícií.
  • Zákaz predávať, dodávať, prevádzať alebo vyvážať euro bankovky do Ruska.
 2. Sankcie pre propagandistické médiá Russia Today a Sputnik, zákaz vysielania a šírenia obsahu (broadcasting) v EÚ
 3. Veľký bieloruský balík:
  • Obchodné sankcie - zákaz exportu výrobkov oceliarskeho a drevárskeho priemyslu, vybrané suroviny, chemikálie s obsahom chloridu draselného - potaš, nerastné palivá, bitúmenové látky) a výrobky (z cementu, zo železa a z gumy). Zákaz  importu tovarov s dvojakým použitím a tovarov slúžiacich na rozvoj BY vojensko-obranného a bezpečnostného sektora (napr. stroje a mechanika).
  • Individuálne sankcie - zaradených ďalších 22 BY osôb (armádni velitelia, príslušníci ozbrojených síl a ministerstva obrany 

10. marca 2022: reakcia na pokračovanie RU invázie na UA s dopadmi na sektory (najmä námorný a finančný) a  oligarchov a politikov (individuálne sankcie) v RU a BY, vypĺňanie medzier a zabránenie obchádzaniu sankcií 

 1. Sankcie voči RU:
  • sektorálne sankcie - zákaz vývozu námorného vybavenia a technológií z EÚ do RU, spresnenie pojmu „prevoditeľné cenné papiere“, medzi ktoré boli doplnené aj cenné papiere vo forme kryptoaktív obchodovateľných na kapitálovom trhu, zmrazenie aktív ruského námorného registra
  • individuálne sankcie - rozšírenie zoznamov o 14 osôb podporujúcich ruskú vládu a o 146 členov Ruskej federálnej rady, ktorí hlasovali za uznanie separatistických republík Luhansk a Doneck.
 2. Sankcie voči BY:
  • finančné sankcie
   • zákaz vstupu 3 bieloruským bankám (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus) do bankového systému SWIFT;
   • zákaz transakcií s Centrálnou bankou Bieloruska;
  • dopravné sankcie – dopĺňajú sa opatrenia týkajúce sa zákazov preletov cez vzdušný priestor EÚ. 

4. balík, 15. marca 2022: reakcia na pokračujúcu agresiu RU na UA v zmysle línií lídrov z Versailles - sektorálne (zákaz obchodu, služieb a investícií) a individuálne sankcie voči RU.

 1. pozastavenie záväzkov v rámci WTO vo vzťahu k RU, osobitne doložky najvyšších výhod pre RU produkty a služby a úplné zastavenie negociácií prístupu BY do WTO.
 2. Sektorové sankcie:
  • zákaz  všetkých transakcií s vybranými RU štátnymi podnikmi a úplné zmrazenie ich aktív,
  • zákaz poskytovania úverových ratingových služieb a zákaz prístupu k akýmkoľvek službám súvisiacim s ratingovými činnosťami RU klientom,
  • zavedenie obchodných obmedzení týkajúcich sa výrobkov zo železa a ocele,
  • zákaz nových investícií v RU energetickom sektore, ako aj obmedzenie vývozu zariadení, technológií a služieb pre RU energetický priemysel (s výnimkou jadrového priemyslu a prenosu/distribúcie energií),
  • zákaz exportu luxusného tovaru do RU.
  • (pozn.: balík sa nedotýka zákazu dovozu nerastných surovín - ropa a zemný plyn, ako aj titán, hliník, meď, nikel, paládium a železo).
 3. Individuálne sankcie:
  • zoznam doplnený o ďalších 24 subjektov vrátane oligarchov blízkych vládnemu režimu (Abramovič), 9 firiem dodávajúcich vojenský materiál a poskytujúcich príslušnú logistiku  a osoby podieľajúce sa na šírení propagandy a dezinformácií.

5. balík, 8. apríla 2022: reakcia na udalosti v Buči - sektorové (eliminácia obchádzania sankcií a obmedzenia exportu niektorých ďalších tovarov a technológií s cieľom limitovať RU technologické kapacity) a individuálne sankcie voči RU.

 1. Sektorové sankcie:
  • úplný zákaz importu uhlia z RU,
  • širšie opatrenia v bankovom sektore (úplný zákaz transakcií pre štyri kľúčové ruské banky, ktoré predstavujú 23 % trhového podielu),
  • významné opatrenia v doprave (zákaz vstupu ruských plavidiel a plavidiel prevádzkovaných Ruskom do prístavov EÚ (okrem výnimiek), a tiež zákaz pre ruských a bieloruských prevádzkovateľov cestnej dopravy),
  • zákaz účasti ruských spoločností na verejnom obstarávaní v členských štátoch EÚ,
  • vylúčenie akejkoľvek finančnej podpory, či už európskej alebo národnej, ruským verejným orgánom,
 2. Individuálne opatrenia:
  • Zaradenie na zoznam ďalších fyzických a právnických osôb.

6. balík, 3. júna 2022: reakcia na pokračujúcu vojenskú agresiu Ruska na Ukrajine - sektorové (zákaz dovozu ropy po mori, nové vývozné obmedzenia, obmedzenia pri poskytovaní finančných služieb a služieb pre podniky, obmedzenie vysielania ruských médií) a individuálne sankcie voči RU a BY.

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • úplný zákaz dovozu všetkej ruskej ropy a ropných výrobkov po mori (vzťahuje sa na 90 % súčasného dovozu ropy z Ruska do EÚ, uplatňujú sa prechodné obdobia, aby sa príslušné odvetvie a svetové trhy mohli prispôsobiť)
  • dočasná výnimka v súvislosti s ropou prepravovanou potrubím, aby sa zabezpečilo postupné a riadené ukončenie odberu ruskej ropy
  • obmedzenia týkajúce sa vývozu niektorých chemikálií do Ruska, ktoré by sa mohli použiť pri výrobe chemických zbraní
  • obmedzenia služieb v oblasti prepravy ropy
  • opatrenia v oblasti poskytovania finančných služieb a služieb pre podniky
  • odstrihnutie najväčšej ruskej banky Sberbank od SWIFT
  • pozastavenie vysielania ďalších troch ruských štátnych médií v akejkoľvek podobe či forme, cez kábel, satelit, na internete alebo cez aplikácie pre smartfóny
   • zakázaná aj reklama výrobkov alebo služieb v týchto médiách
  • vývozné obmedzenia:
   •  zoznam položiek pokročilých technológií, ktorých vývoz do Ruska je zakázaný, bol rozšírený o chemikálie, ktoré by sa mohli použiť pri výrobe chemických zbraní
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie:
  • rozširuje sa zoznam fyzických a právnických osôb alebo subjektov, ktoré sú spojené s ruským vojensko-priemyselným komplexom (tieto entity pôsobia v rôznych odvetviach, ako je elektronika, komunikácia, zbrane, lodenice, inžinierstvo a vedecký výskum); EÚ tým zosúlaďuje svoje opatrenia s opatreniami USA.
 3. Doplnené bieloruské sankčné zoznamy.

7. balík, 21. júla 2022: Agresia Ruska voči Ukrajine - EÚ prijala balík "údržby a zosúladenia"

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • Nový zákaz priameho alebo nepriameho nákupu, dovozu alebo prenosu zlata pochádzajúceho z územia Ruskej federácie, ktoré bolo vyvezené z Ruska do EÚ alebo do tretej krajiny;
  • Rozšírenie zoznamu kontrolovaných položiek, ktoré môžu prispieť k vojenskému a technologickému posilneniu Ruska, lebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti;
  • Rozšírenie existujúcich zákaz prístupu do prístavov na plavebné komory s cieľom zabrániť obchádzaniu sankcií;
  • Rozšírenie rozsahu zákazov prijímania vkladov (zahŕňa vklady od právnických osôb, subjektov alebo orgánov usadených v tretích krajinách a väčšinovo vlastnených ruskými štátnymi príslušníkmi alebo fyzickými osobami s pobytom v Ruskej federácii a väčšinovo vlastnených ruskými štátnymi príslušníkmi alebo fyzickými osobami s pobytom v Ruskej federácii);
  • Na nezakázané cezhraničné obchodovanie sa vo vzťahu k príjimaniu vkladov zavádza povoľovacie konanie zo strany príslušných vnútroštátnych orgánov;
  • Rozšírenie výnimiek zo zákazu zapájať sa do transakcií s určitými štátnymi subjektmi pri transakciách s poľnohospodárskymi výrobkami a prepravu ropy do tretích krajín
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie:
  • Zaradenie ďalších fyzických a právnických osôb na sankčné zoznamy

8. balík, 6. októbra 2022: Reakcia na stupňujúcu sa útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine v reakcii na protiprávnu anexiu ukrajinskej Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti. 

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • Zavedenie základu pre stanovenie cenového stropu týkajúceho sa námornej prepravy ruskej ropy pre tretie krajiny;
  • Ďalšie obmedzenia prepravy ropy a ropných výrobkov do tretích krajín;
  • Stanovnie zákazu poskytovania námornej prepravy a technickej pomoci, sprostredkovateľských služieb alebo financovania či finančnej pomoci v súvislosti s námornou prepravy ropy (sankcia účinná od decembra 2022) alebo ropných výrobkov (sankcia účinná od februára 2023) pochádzajúcich z územia Ruskej federácie, alebo z tohto územia vyvážaných;
  • Rozšírenie doterajších sankcií vo vzťahu k zákazu dovozu výrobkov z ocele pochádzajúcich z územia Ruskej federácie, alebo z tohto územia vyvážaných;
  • Uplatňujú sa ďalšie dovozné obmedzenia na produkty ako:
   • buničina
   • papier
   • cigary
   • plasty
   • kozmetika
   • prvky používané v odvetví šperkov (kamene, vzácne kovy);
  • Uplatňujú sa ďalšie vývozné (predaj, dodávka, transfer) obmedzenia vo vzťahu k tovarom používaným v letectve;
  • Rozšírenie zoznamu obmedzených položiek, ktoré môžu prispieť k vojenskému a technologickému posilneniu Ruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti;
  • Zákaz predaja, dodávok, transferu alebo vývozu civilných strelných zbraní a ich hlavných častí a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov;
  • Zákaz pre štátnych príslušníkov EÚ zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch niektorých právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované ruským štátom;
  • Doplnenie ruského námorného registra lodnej dopravy na zoznam štátom vlastnených subjektov, na ktoré sa vzťahuje zákaz transakcií;
  • Úplný zákaz poskytovania služieb peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy pre kryptoaktíva ruským štátnym príslušníkom alebo rezidentom, bez ohľadu na celkovú hodnotu týchto kryptoaktív;
  • Zákaz poskytovať Rusku architektonické a inžinierske služby, ako aj poradenské služby v oblasti IT a právne poradenstvo;
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie:
  • Voči osobám spájaným s protiprávnymi referendami, šíriacim dezinformácie o vojne, uľahčujúcim obchádzanie sankcií
 3. Sankcie voči okupovaným územiam:
  • Geografický rozsah obmedzení zavedených 23. februára, najmä vrátane zákazu dovozu tovaru z častí Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré nie sú kontrolované vládou, sa rozšíril tak, aby sa vzťahoval aj na nekontrolované časti Záporožskej a Chersonskej oblasti

9. balík, 16. decembra 2022: Reakcia na pokračujúcu útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a závažnosť súčasnej eskalácie útokov na civilistov a civilnú infraštruktúru 

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • Nové kontroly a obmedzenia vývozu
   • tovarov a technológii s dvojakým použitím;
   • tovarov a technológii, ktoré môžu prispieť k technologickému posilneniu ruského obranného a bezpečnostného sektora (rozšírenie subjektov napojených na ruský vojenský a priemyselný komplex o ďalších 168 subjektov, aj subjekty so sídlom na protiprávne anektovanom Kryme alebo v Sevastopole);
  • Rozšírenie zákazu vývozu tovaru a technológií súvisiacich s letectvom a vesmírnym priemyslom (aj letecké motory a ich komponenty) týkajúci sa lietadiel s posádkou;
  • Rozšírenie zákazu vývozu tovaru a technológií súvisiacich s letectvom a vesmírnym priemyslom (aj letecké motory a ich komponenty) týkajúci sa UAV (zákaz priameho vývozu motorov do bezpilotných lietadiel do Ruskej federácii a do akejkoľvek tretej krajiny, ktorá by mohla dodávať bezpilotné lietadlá do Ruskej federácie;
  • Zmrazenie aktív ďalším dvom ruským bankám;
  • Pridanie Ruskej banky regionálneho rozvoja na zoznam ruských štátom vlastnených alebo kontrolovaných subjektov, na ktoré sa vzťahuje úplný zákaz transakcií;
  • Pozastavenie vysielacích licencií pre nasledujúce mediálne subjekty:
   • NTV/NTV Mir,
   • Rossiya 1,
   • REN TV a
   • Pervyi Kanal,
  • a to v súvislosti s rozširovaním dezinformácií a uvádzaním nepravdivých informácií za účelom destabilizácie regiónu a štátov EÚ;
  • Zavedenie zákazu poskytovania úniových reklamných služieb, služieb prieskumu trhu a prieskumov verejnej mienky, ako aj služieb testovania výrobkov a technickej kontroly Ruskej federácii;
  • Zákaz nových investícií do ruského ťažobného odvetvia (výnimka vo vzťahu k ťažobných a banských činností, ktoré sa týkajú určitých kritických surovín);
  • Zákaz príslušníkom EÚ zastávať akékoľvek funkcie v riadiacich orgánoch všetkých ruským štátom vlastnených alebo kontrolovaných právnických osôb, subjektov alebo orgánov nachádzajúcich sa v Rusku;
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie
  • Nový komplexný balík individuálnych opatrení voči ďalším fyzickým a právnickým osobám

10. balík, 25. február 2023: reakcia na pokračujúcu útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a dodatočné reštriktívne opatrenia, ktorými sa ešte viac zvyšuje tlak na vládu Ruskej federácie a osoby zodpovedné za pokračujúcu útočnú vojnu Ruska 

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • Ďalšie zákazy vývozu kritickej technológie a priemyselných výrobkov týkajúce sa výrobkov ako:
   • elektronika,
   • špecializované vozidlá,
   • časti strojov,
   • náhradné diely pre nákladné vozidla a letecké motory,
   • výroky pre stavebný priemysel,
   • ďalšie výrobky (antény, žeriavy, atď.), ktoré môžu byť poskytnuté ruským ozbrojeným silám,
   • zoznam rozšírený o elektronické komponenty, ktoré sa používajú v ruských zbraňových systémoch a ktoré boli získané na bojovom poli, medzi ktoré patria drony, riadené strely, vrtuľníky, ako aj špecifické prvky vzácnych zemín, integrované elektronické obvody a termografické kamery;
  • Zákaz tranzitu technológií a položiek s dvojakým použitím vyvážaných z EÚ cez Rusko;
  • Ďalšie dovozné obmedzenia pri tovaroch ako asfalt a syntetický kaučuk;
  • Pozastavenie vysielacích licencií pre nasledujúce mediálne subjekty:
   • RT Arabic,
   • Sputnik Arabic,
  • a to v súvislosti s rozširovaním dezinformácií a uvádzaním nepravdivých informácií za účelom destabilizácie regiónu a štátov EÚ;
  • Zákaz ruským štátnym príslušníkom zastávať akúkoľvek pozíciu v riadiacich orgánoch a subjektoch kritickej infraštruktúry EÚ
  • Zákaz poskytovania kapacít na uskladňovanie plynu ruským štátnym príslušníkom
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie
  • Rozšírenie zoznamu fyzických a právnických osôb (rozšírenie aj o iránske subjekty), a o tri ďalšie ruské banky:
   • Public joint-stock company Rosbank
   • Tinkoff Bank JSC
   • Alfa-Bank JSC

11. balík, 23. jún 2023: reakcia na pokračujúcu útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine a posilnenie existujúcich sankcií EÚ a zabránenie ich obchádzaniu 

 1. Sektorové sankcie voči Ruskej federácii:
  • Zákaz tranzitu:
   • ďalšieho tovaru a technológii, ktoré by mohli prispieť k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruskej federácie alebo k rozvoju sektora obrany a bezpečnosti,
   • tovaru a technológií vhodných na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle a leteckého paliva a palivových aditív,
  • ktoré sa vyvážajú z EÚ do tretích krajín.
  • Rozšírenie zoznamu zakázaných položiek, ktoré by mohli prispieť k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti o:
   • elektronické komponenty,
   • polovodičové materiály,
   • výrobné a skúšobné zariadenia pre elektronické integrované obvody a dosky s plošnými spojmi,
   • prekurzory elektronických materiálov a prekurzory chemických zbraní,
   • optické komponenty,
   • navigačné prístroje,
   • kovy používané v sektore obrany,
   • vybavenie námorných lodí;
  • Pozastavenie vysielacích licencií pre nasledujúce mediálne subjekty:
   • RT Balkan,
   • Oriental Review,
   • Cargrad,
   • New Eastern Outlook,
   • Katechon,
  • a to v súvislosti s rozširovaním dezinformácií a uvádzaním nepravdivých informácií za účelom destabilizácie regiónu a štátov EÚ;
  • Rozšírenie zákazu prepravovania tovarov do EÚ po ceste prívesmi a návesmi registrovanými v Ruskej federácii (aj v prípade, ak ťahač je registrovaný mimo územia Ruskej federácie);
  • Zákaz určený plavidlám zúčastňujúcich na transferoch z lode na ľod, vstup do prístavov a plavebných komôr na území EÚ (pri dôvodnom podozrení, že plavidlo porušuje zákaz dovážať ruskú ropu po mori do EÚ a ropné výrobky alebo prepravuje ruskú ropu alebo ropné výrobky zakúpené za cenu presahujúcu cenový strop, na ktorom sa dohodla Koalícia pre cenové stropy) a rovnaký zákaz platí aj pre plavidlá, pri ktorých majú príslušné orgány dôvodné podozrenie na vypnutie alebo iné znefunkčnenie ich identifikačného systému pri preprave ruskej ropy a ropných výrobkov v rozpore s medzinárodnými dohodami, pravidlami alebo normami;
 2. Individuálne sankcie voči entitám z Ruskej federácie

  • rozšírenie zoznamu fyzických a právnických osôb aj o osoby mimo Ruskej federácia (výrobcovia UAV), a rovnako aj o subjekty, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a dodávkach elektronických komponentov pre ruský vojenský a priemyselný komplex
 
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk