Právne akty upravujúce sankcie EÚ voči Ruskej federácii a Bielorusku

Voči Ruskej federácii sa uplatňujú nasledovné súbory sankčných opatrení:

1. Sektorové hospodárske opatrenia

Nariadenie Rady (EÚ) 2023/427 z 25. februára 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
 
Konsolidované znenie (k 05. 02. 2023) Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

2. Individuálne opatrenia

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2023/429 z 25. februára 2023, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny
 
Konsolidované znenie (k 08. 02. 2023) Nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

3. Sankcie voči Krymu, Sevastopolu a častiam Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, ktoré nie sú pod kontrolou ukrajinskej vlády

Konsolidované znenie (k 07. 10. 2023) nariadenia Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu určitých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou

Konsolidované znenie (k 06. 10. 2022) Nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 z  23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

Voči Bielorusku sa uplatňujú nasledovné súbory sankčných opatrení:

Konsolidované znenie (k 20. 07. 2022) Nariadenia Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk