Výkon sankcií v kompetencii MH SR

V zmysle §4 ods. 1 zákona 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a v súlade s §6 ods. 1 zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) je v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR výkon sankcií v oblasti zahraničného obchodu vrátane obchodovania s výrobkami obranného priemyslu.

Všetky otázky týkajúce sa platieb, finančných operácií, bezhotovostných prevodov a pod. sú v kompetencii Ministerstva financií SR, ktoré Vám v tejto súvislosti odporúčame kontaktovať.

V prípade, že potrebujete bližšie informácie o sankčných opatreniach a obmedzeniach týkajúcich sa zahraničného obchodu medzi EÚ a Ruskou federáciou, prípadne máte ďalšie otázky súvisiace s uvedenou problematikou, môžete nás kontaktovať na adrese 

sankcie@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk