Plnenie úloh AP RIA 2020 v roku 2018

 

Odpočet plnenia úloh AP RIA 2020 za rok 2018, v rámci ktorého boli aktualizované termíny plnenia niektorých úloh, sú obsiahnuté v prílohe č. 3 Správy o stave podnikateľského prostredia v SR za rok 2018, ktorú vláda SR schválila svojím uznesením č. 51/2019.

Prílohu č. 3 nájdete TU.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk