Hroziaci úpadok malých a stredných podnikov

aktualizácia: 29.11.2023

 

Ministerstvo hospodárstva SR v nadväznosti na § 63 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledujúce dokumenty:

  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku (PDF 202 kB),
  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v anglickom jazyku (PDF 120 kB),
  • podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku a zoznam poradcov v prípade úpadku - zoznam aktualizovaný ku dňu 29.11.2023 (PDF 766 kB),
  • príručku pre podnikateľov pre preventívnu reštrukturalizáciu a využite poradenských služieb v tejto oblasti (PDF 314 kB).

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk