Hroziaci úpadok malých a stredných podnikov

aktualizácia: 13.03.2023

 

Ministerstvo hospodárstva SR v nadväznosti na § 63 zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledujúce dokumenty:

  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v slovenskom jazyku (PDF),
  • praktické usmernenia k vypracovaniu verejného plánu pre potreby riešenia  hroziaceho úpadku malých a stredných podnikov v anglickom jazyku (PDF),
  • podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku a zoznam poradcov v prípade úpadku - aktualizovaný dňa 3.3.2023 (PDF 517kB),
  • príručku pre podnikateľov pre preventívnu reštrukturalizáciu a využite poradenských služieb v tejto oblasti (PDF).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk