Malé a stredné podnikanie

Stav malého a stredného podnikania

Analýza stavu MSP (PDF)

Správa o stave implementácie iniciatívy SBA pre rozvoj sektora MSP na Slovensku (PDF)

Analýza o prístupe malých a stredných podnikov vrátane startupov k možnostiam financovania v zmysle podpory vytvorenia jednotného kapitálového trhu v rámci Európskej únie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk