Programy na podporu MSP

 aktualizácia: 12.5.2022

 

 

Výzva na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku - máj 2022

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk