Výzva na poradcov pre malé a stredné podniky v prípade hroziaceho úpadku - máj 2022

Aktualizácia: 12.5.2022
 

 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy poradcov, ktorí budú poskytovať poradenské služby pre malé a stredné podniky v zmysle zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a naň nadväzujúcich právnych predpisov.

Podľa § 63 písm. b) zákona zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle podrobnosti o poradenských službách a možnostiach ich využitia podnikateľmi v hroziacom úpadku. 

V tejto súvislosti sa Ministerstvo hospodárstva SR obracia na záujemcov, ktorí majú záujem o poskytovanie poradenských služieb pre malé a stredné podniky, aby poslali svoju žiadosť o zaradenie do databázy poradenských firiem. Databáza poradenských firiem bude zverejnená na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR.  

Podmienky

Záujemcovia musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 zákona, t. j. mať odborné vedomosti a skúsenosti, technické a personálne vybavenie, ktoré je potrebné pri riešení hroziaceho úpadku dlžníka, a požívať dôveru relevantných veriteľov. Povinnosti poradcu sú definované v § 3 ods. 4 zákona. Odmenu poradcom podľa § 4 schvaľuje veriteľský výbor.

Termín na zaslanie žiadostí

Žiadosť o zaradenie do databázy poradcov prosím zašlite emailom s uvedením základných identifikačných údajov o firme, kontaktných údajoch spolu s čestným prehlásením o splnení podmienok podľa § 3 ods. 1 zákona a súhlasom so zverejnením údajov o firme na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR, v termíne do 30.6.2022 na email: alena.longauerova@mhsr.sk

Kontakt: tel.č.: 02/4854 1538; email: alena.longauerova@mhsr.sk

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk