Konzultácie - kontakt

 

 

Kontakt pre predkladateľov k aktualizovanej Jednotnej metodike, metodická podpora:

 

Problematika JM (okrem bodu 6 JM) a legislatívneho procesu: dolozka@mhsr.sk

Problematika goldplating: goldplating@mhsr.sk

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk