Register - goldplating

Aktualizácia: 7.3.2024                                                             

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle bodu 3.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vedie v rámci uplatňovania princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom evidenciu posúdených právnych predpisov v legislatívnom procese z hľadiska vplyvov na podnikateľské prostredie. Za týmto účelom Ministerstvo hospodárstva SR zaviedlo tzv. Register právnych predpisov posúdených z hľadiska ochrany pred neopodstatneným goldplatingom.

Register obsahuje zoznam právnych predpisov, ktoré prešli procesom pripomienkového konania a boli vyhlásené v Zbierke zákonov SR a teda majú ukončený legislatívny proces. V zozname sú evidované materiály legislatívneho charakteru, v ktorých bol identifikovaný goldplating s vplyvom na podnikateľské prostredie.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk