Školenie ku goldplatingu

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 22.11.2023 uskutočnilo prezenčné školenie k pravidlu 1in2out a k téme goldplating. Školenie bolo zamerané na objasnenie problematiky týkajúcej sa mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov a tiež predstavenie nového nástroja "ochrany pred neopodstatneným goldplatingom". Obe témy sú reformami komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Školenie bolo určené pre zástupcov jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Okrem zástupcov Odboru zlepšovania podnikateľského prostredia SR vystúpili i zástupcovia Úradu vlády SR, ktorý je v zmysle bodu 3.3. písm. g) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov gestorom goldplatingu.

 

Materiály na stiahnutie:

MH SR: Školenie pravidla 1in2out a ochrany pred neopodstatneným goldplatingom

PREZENTÁCIA (PDF, 2 MB)

ÚV SR: Goldplating

PREZENTÁCIA (PDF, 877 kb)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk