Register GP 2023

Aktualizácia: 13.2.2024

 

Ministerstvo hospodárstva SR v zmysle bodu 3.5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vedie v rámci uplatňovania princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom tzv. Register právnych predpisov posúdených z hľadiska ochrany pred neopodstatneným goldplatingom.

Register za rok 2023 obsahuje zoznam právnych predpisov, ktoré prešli procesom pripomienkového konania a boli vyhlásené v Zbierke zákonov SR a teda majú k 31.12.2023 ukončený legislatívny proces. V zozname sú evidované materiály legislatívneho charakteru, v ktorých bol identifikovaný goldplating s vplyvom na podnikateľské prostredie.

 

Na stiahnutie:

Register právnych predpisov posúdených z hľadiska ochrany pred neopodstatneným goldplatingom za rok 2023 (XLSX 5,6 MB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk