Poslanci NR SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

90/2016

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU,
Milana VETRÁKA, Gábora GRENDELA, Jany ŽITŇANSKEJ a Miroslava KOLLÁRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/348

1.7.2023

232 214 €

-

2

461/2003

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej  republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ČPT 1397)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/65

1.7.2023

22 038 €

-

 

_________________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (645 kb, PDF)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (1220 kb, PDF)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk