Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

47/2023

Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 13. februára 2023 č. 1/2023,  ktorým  sa  mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/1

1.3.2023

13 512 084 €

-   €

2

 

Opatrenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 20. februára 2024 č. 1/2024,  ktorým  sa  mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/648

1.1.2024

7 493 584 €

-

3

 

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z ... 2023 o podrobnostiach týkajúcich sa limitov spotreby pre službu prístupu k internetu alebo k verejne dostupnej interpersonálnej komunikačnej službe

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/391

1.1.2024

3 973 141 €

-

 

_______________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (980 kb, PDF)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (980 kb, PDF)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (980 kb, PDF)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk