20. 05. 2016

Vstup Slovenska do Technologického programu spolupráce IEA

Slovenská republika sa stala 11. mája 2016 prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) zmluvnou stranou Technologického programu spolupráce Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) pre solárne technológie, vykurovanie a chladenie.

Čítať viac
20. 05. 2016

R. Chovanec rokoval so šéfom londýnskeho City o spolupráci v kontexte SK PRES

Štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec sa vo štvrtok 19. mája stretol s Lordom Mountevansom, šéfom jedného z finančných centier sveta, londýnskeho City a britským veľvyslancom Andrewom Garthom. Okrem predstavenia priorít slovenského predsedníctva SR v Rade EÚ za rezort hospodárstva diskutovali aj o ďalších oblastiach hospodárskej a finančnej spolupráce.

Čítať viac
19. 05. 2016

Zrušenie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a Inovácie (ďalej len „SO“) oznamuje, že dňa 18. 5. 2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (ďalej len „výzva“), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Špecifický cieľ 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

Čítať viac
13. 05. 2016

Slovensko v Bruseli podporilo ochranné opatrenia proti dovozu lacnej čínskej ocele

Situácia na európskom trhu s oceľou a Transatlantická dohoda o obchode a investíciách, tzv. TTIP, dominovali zasadnutiu Rady EÚ pre zahraničné záležitosti / Obchod (FAC/Trade). Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec.

Čítať viac
05. 05. 2016

Minister Žiga sa stretol s iránskym viceprezidentom

Na pôde Úradu vlády sa v utorok 4. mája stretli podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini a minister hospodárstva Peter Žiga s viceprezidentom Iránskej islamskej republiky a prezidentom Organizácie pre jadrovú energiu Iránu Ali Akbarom Salehim. Zhodli sa na ďalšej spolupráci, ktorá sa bude koncentrovať na automobilový priemysel, IT a energetický sektor, vrátane obnoviteľných zdrojov.

Čítať viac
02. 05. 2016

Amazon prijme nových zamestnancov do virtuálneho kontaktného centra

Spoločnosť Amazon vytvorí na Slovensku 30 nových pracovných miest v tíme podpory predaja, ktorý v súčasnosti zamestnáva 300 ľudí. Ako dnes informovala, tieto otvorené pracovné pozície sú určené pre Virtuálne kontaktné centrum umožňujúce zamestnancom pracovať z ich domovov.

Čítať viac
02. 05. 2016

Rokovanie s eurokomisárkou Věrou Jourovou o ochrane spotrebiteľa

Štátny tajomník sa dňa 29.4. stretol s Eurokomisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa a rovnosť pohlaví Věrou Jourovou na pôde Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Rokovali o témach nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, najmä v súvislosti s dopracovaním európskej legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa. Počas slovenského predsedníctva by mali byť otvorené rokovania o návrhu smernice o dodávaní digitálneho obsahu a o tzv. digitálnych zmluvách, ako aj revízia nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá má ambíciu zlepšiť a zefektívniť súčasnú úpravu.

Čítať viac
02. 05. 2016

Seminár Európskej komisie o rastovom modeli Slovenska

Štátny tajomník Chovanec vystúpil dňa 29.4. na konferencii o rastovom modeli Slovenska, ktorú v Bratislave zorganizovala Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti (DG ECFIN). Cieľom seminára bolo otvoriť diskusiu o diverzifikácii slovenskej ekonomiky za účasti medzinárodných akademikov, zástupcov spoločností, verejného sektora a štátnej správy. Venovali sa najmä špecializácii Slovenska na automobilový priemysel a úlohe štátu v podpore iných odvetví.

Čítať viac
29. 04. 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje dňa 25. mája 2016 ďalšie podujatie v rámci projektu SARIO Business Link - Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016 (MSKD). MSKD je oficiálne sprievodné podujatie v rámci 23. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, ktorý sa uskutoční v priestoroch Výstavného areálu Agrokomplex v Nitre.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk