12. 05. 2022

MH vyhlásilo výzvu na výstavbu obnoviteľných zdrojov v sume 18 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prvú výzvu na výstavbu nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) z plánu obnovy a odolnosti. Rezort podporí projekty celkovou sumou 18 miliónov eur bez ohľadu na technológiu, hlavným kritériom pri posudzovaní bude najnižšia cena na výrobu energie. Na tlačovej besede o tom informoval štátny tajomník rezortu Karol Galek. Žiadosti je možné podávať do 12. júla 2022.

„Cieľom je, aby sme si zvýšili podiel vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2026 minimálne o ďalších 120 megawattov," zdôraznil K. Galek. Tento výkon sa však nevzťahuje iba na aktuálnu výzvu. Aj súčasná suma 18 miliónov eur bude v ďalších výzvach navýšená na celkovo približne 122 miliónov eur. V aktuálnej výzve budú podporené inštalácie nových OZE od výkonu 500 kilowattov až do 50 megawattov. Maximálna výška podpory je stanovená na tri milióny eur. Galek vysvetlil, že „výzva je technologicky neutrálna a rezort nebude rozlišovať, či je energia vyrobená zo slnka, vetra, biomasy či bioplynu.“ Výzva je určená pre všetkých podnikateľov, či už ide o fyzické alebo právnické osoby a takisto aj samospotrebiteľov. Práve tento druh výroby, kde sa elektrina spotrebuje priamo na mieste, je podľa štátneho tajomníka K. Galeka najefektívnejší.

O podporu bude možné žiadať na celom území Slovenska, pričom projekty na území Bratislavského kraja získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov, v ostatných krajoch SR majú nárok na 60 % podporu. Základným kritériom bude podľa K. Galeka nákladová efektívnosť výroby elektriny, kde náklady na vyrobenú megawatthodinu by nemali prekročiť 27 eur. Ďalším kritériom bude nenarušenie prírody. Výroba energie musí byť trvalo udržateľná. Všetky potrebné informácie k tejto výzve sú na webovom sídle www.mhsr.sk v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev a pre bližšie informácie je možné možné zaslať aj mail na vyzvy@mhsr.sk. Plán obnovy a odolnosti predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory z OZE a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia. 

TASR, Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk