Iné výberové konania

1. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice

2. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice

3. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice

4. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8, 010 47 Žilina

5. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina

6. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 4B, 010 47 Žilina

7. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

8. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

9. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

10. Výberové konanie na obsadenie miest členov Predstavenstva v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk