Aktuality

Tlačové správy

17. 10. 2019

Vyhodnotenie súťaže o Logo inteligentného priemyslu SR

Autorom víťazného návrhu na logo inteligentného priemyslu je absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach Miroslav Beličák. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v júni pre stredoškolákov a vysokoškolákov študijných odborov umeleckého zamerania. Víťazné logo bude súčasťou webu sídla inteligentného priemyslu SR, ako aj informačných a propagačných materiálov Ministerstva hospodárstva SR v oblasti inteligentného priemyslu. Aj touto formou chce rezort hospodárstva prispieť k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o inteligentnom priemysle.

Čítať viac
17. 10. 2019

Pre úspešnú digitalizáciu by mali firmy investovať do vzdelávania zamestnancov

Inovačný potenciál slovenských firiem sa síce zvyšuje, no nevyhnutným základom pri prechode na digitalizáciu je investovanie spoločností do vzdelávania svojich zamestnancov. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová v reakcii na výsledky prieskumu o úrovni prieniku Industry 4.0 do slovenských podnikov, ktorý predstavilo Združenie inteligentného priemyslu – Industry4UM.

Čítať viac
17. 10. 2019

Generálny komisár V. Rak o možnosti zúčastniť sa na EXPO Dubaj 2020

Ministerstvo hospodárstva chce, aby účasť Slovenska na medzinárodnej výstave EXPO Dubaj 2020 bola úspešná. Priestory slovenského pavilónu preto rezort hospodárstva ponúka aj podnikateľom a firmám, start-upom, zástupcom kultúrnej obce, regiónom či univerzitám. Generálny komisár slovenskej expozície Vladimír Rak prezentoval túto možnosť aj účastníkom medzinárodnej konferencie SlovakiaTech v Košiciach. „Záujemcovia budú mať v priestoroch národného pavilónu jedinečnú príležitosť predstaviť sa miliónom návštevníkom z celého sveta na jednom mieste v relatívne krátkom čase,” zdôraznil V. Rak.

Čítať viac
16. 10. 2019

Parlament odobril zákon, ktorý zvýši bezpečnosť detských ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk sa zvýši. Národná rada SR schválila nový komplexný zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. Ak zákon podpíše prezidentka, bude účinný od januára 2020. Prevádzkovatelia existujúcich ihrísk budú mať čas až dva roky na to, aby ich pripravili podľa nových požiadaviek.

Čítať viac
11. 10. 2019

P. Žiga: S Nemeckom sme na jednej lodi, ich ekonomika je hnacím motorom Európy

Nemecká ekonomika je hnacím motorom Európy. Slovensko získava, keď sa jej darí, ale aj naopak - pociťuje jej spomalenie. Na Slovensko-nemeckom hospodárskom fóre to uviedol minister hospodárstva Peter Žiga. „V mnohých veciach sme doslova na jednej lodi a koordinujeme spoločné kroky, lebo je to v našom životnom záujme. Zdieľame spolu napríklad rovnaké záujmy v obchodných vzťahoch EÚ s USA, najmä pokiaľ ide o protekcionistické opatrenia USA," pripomenul šéf rezortu hospodárstva. Vzťahy Slovenska s Nemeckom sú podľa ministra štandardne a historicky veľmi dobré. Nemecko je naším najväčším obchodným partnerom a firmy z tejto krajiny u nás dlhodobo úspešne pôsobia.

Čítať viac
10. 10. 2019

MH SR podporí dve významné investície do výskumu a vývoja

Porsche a Muehlbauer, ktoré už na Slovensku pôsobia, sa rozhodli u nás investovať aj do výskumu a vývoja. Ide o globálnych technologických lídrov vo svojich segmentoch, ktorí preinvestujú pri zriaďovaní nových technologických centier na Slovensku spolu vyše 25 miliónov eur. Vláda na ich podporu odsúhlasila investičnú pomoc v celkovej výške 5 miliónov eur. Obe investície spoločne prinesú viac ako stovku vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia-nepodnikatelia
Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia-podnikatelia
VÝSLEDKY VÝZVY
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
Kalendár podnikateľa oktober 2019
Kalendár podnikateľa september 2019
Virtualny_inkubator_09-2019
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Podnikajme zodpovedne!
25.09.2019 - 25.09.2019
LETNÁ ŠKOLA Podnikajte ekologicky
19.08.2019 - 23.08.2019
Nadizajnuj si budúcnosť vo svojom biznise
15.07.2019 - 19.07.2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Zsolt Oltványi z Mentes
Medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality
Kontakt_kontrakt
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Badinský Stanislav
12.12.2018
Hiľovský Jozef
12.12.2018
Chovančeková Nikola
12.12.2018
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Vyhodnotenie súťaže o Logo inteligentného priemyslu SR
Pre úspešnú digitalizáciu by mali firmy investovať do vzdelávania zamestnancov
Generálny komisár V. Rak o možnosti zúčastniť sa na EXPO Dubaj 2020
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Ako uspieť na trhu s ubytovanim
SmallBiz.sk 2019
Príďte zhmotniť svoje sny do dielne FabLabu
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk