Aktuality

Tlačové správy

13. 09. 2023

Investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products: vznikne 105 nových pracovných miest v okrese Košice

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 13. septembra 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o. Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného závodu vo Veľkej Ide, ktorý bude produkovať valcované hliníkové chladiace dosky pre trakčné batérie elektrických a hybridných vozidiel. Spoločnosť bude profitovať z investičnej pomoci výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov, a to vo výške 19 921 641 eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do konca roku 2027 v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie 105 nových pracovných miest, ktorých pridanou hodnotu bude, priemer miezd výrazne prevyšujúci priemernú mzdu v okrese Košice-okolie. Vďaka zámeru sa významne posilní hospodárska perspektíva nielen tohto okresu, ale tiež priamo susediacich okresov Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

Čítať viac
24. 08. 2023

Vláda SR odsúhlasila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna odsúhlasila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt „Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline“. Žiadateľom osvedčenia je MH Teplárenský holding, a. s. Investičný projekt je zameraný na výstavbu infraštruktúry na zabezpečenie celoročnej dodávky tepla do teplárne a sústavy centrálneho zásobovania teplom Košice z geotermálnych stredísk Svinica – Ďurkov prostredníctvom tepelného napájača s celkovou dĺžkou 15,3 km s uvažovaným tepelným výkonom 30 MWt a potenciálom na expanziu až do výkonu 90 MWt. Projekt napĺňa opatrenia v oblasti klimatickej neutrality SR a prispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

Čítať viac
24. 08. 2023

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Spoločnosť vytvorí 60 nových pracovných miest v Slanici v okrese Námestovo

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 23. augusta 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť MAHLE Behr Námestovo, s. r. o. Cieľom investičného zámeru je rozšíriť výrobu existujúcej prevádzkarne prijímateľa v Námestove zameranej na výrobu modulov recirkulácie výfukových plynov v súvislosti s novou normou EURO 7, ktorá zavádza emisné limity pre všetky typy vozidiel. Investícia tak prispeje k znižovaniu emisií. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 1,5 mil. eur. Realizáciou investičného zámeru dôjde do konca roka 2026 k vytvoreniu 60 nových pracovných miest v Slanici. V tomto dôsledku sa posilní hospodársky rozvoj a konkurencieschopnosť v okrese Námestovo a v celom Žilinskom samosprávnom kraji.

Čítať viac
18. 08. 2023

Ďalšie prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na modernizáciu a transformáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu alebo transformáciu bioplynových staníc na biometánové. Z prostriedkov Európskej únie (EÚ) je na výzvu vyčlenených viac ako 26,3 mil. eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 1 mil., resp. 1,5 mil. eur v závislosti od typu projektu.

Čítať viac
09. 08. 2023

Štátny tajomník MH SR Peter Švec otvoril v Bratislave podnikateľské fórum medzi Slovenskom a Uzbekistanom

Prehĺbenie bilaterálnych vzťahov v hospodárskej oblasti bolo hlavnou témou podnikateľského fóra medzi Slovenskom a Uzbekistanom, ktoré v utorok 8. augusta 2023 otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Vyzdvihol významné geopolitické postavenie Uzbekistanu v regióne Strednej Ázie. Poukázal na fakt, že existujúci potenciál spolupráce medzi Slovenskom a Uzbekistanom vrátane oblasti hospodárstva a obchodu sa ešte maximálne nerozvinul a vyjadril preto presvedčenie, že podnikateľské fórum prispeje k lepšiemu porozumeniu hospodárskych záujmov Slovenska a Uzbekistanu a položí pevné základy pre posilnenie hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami. Podnikateľské fórum spoločne zorganizovali Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), MH SR a Ministerstvo investícií, priemyslu a obchodu Uzbeckej republiky.

Čítať viac
03. 08. 2023

Rezort hospodárstva poskytne podnikom na podporu inovácií a technologického transferu 65 mil. eur

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pristúpilo k navýšeniu alokácie výzvy pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to z pôvodných 15 mil. eur na 65 mil. eur. Dôvodom navýšenia je využitie disponibilných finančných prostriedkov operačného programu na realizáciu čo najväčšieho počtu projektov.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk