Aktuality

Tlačové správy

16. 02. 2024

Slovensko bude spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome na výchove jadrových expertov

Memorandum o porozumení medzi Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave, francúzskou spoločnosťou Framatome spolupodpísal 16. februára 2024 na pôde STU v zastúpení podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej i štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (SR) Kamil Šaško. Cieľom memoranda je stimulovať a podporovať vzdelávacie aktivity v oblasti jadrovej energie a výskumnú spoluprácu. Rezort hospodárstva zdôrazňuje naliehavosť výziev, ktorým čelí jadrová energia z dôvodu nedostatku ľudských kapacít. Jadrová energia má pritom mimoriadny význam pre budúcnosť slovenskej energetiky. Podpisom memoranda sa prehĺbi slovensko-francúzska spolupráca v jadrovej energetike a pre Slovenskú republiku bude nápomocné pri výchove kvalitných expertov v tejto oblasti.

Čítať viac
16. 02. 2024

Kamil Šaško na ministerskom zasadnutí Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) v Paríži, po prvýkrát bola v záveroch uznaná jadrová energia ako čistý energetický zdroj

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Kamil Šaško v dňoch 13. – 14. februára 2024 reprezentoval Slovenskú republiku (SR) na ministerskom zasadnutí Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá tento rok oslavuje jubilejné 50. výročie od svojho založenia. Rokovaní na najvyššej úrovni sa zúčastnili vrcholoví politickí predstavitelia a zástupcovia energetického sektora z viac ako 50 krajín, vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen. V Paríži sa po prvýkrát podarilo presadiť uznanie významu jadrovej energie ako čistého energetického zdroja i do záverov zasadnutia, a to i zásluhou niekoľkomesačných vyjednávaní diplomatov zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži v koordinácii s MH SR.

Čítať viac
16. 02. 2024

Ako si užiť jarné prázdniny v pohode a bez stresu

Blížia sa jarné prázdniny, počas ktorých sa mnohí z vás vyberú užiť si so svojimi deťmi jarnú lyžovačku nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike preto pripravilo niekoľko užitočných rád, na čo by ste si mali dať pozor pri ceste do zahraničia a na čo by ste nemali zabudnúť, ako i informácie o vašich spotrebiteľských právach týkajúcich sa cestovania.

Čítať viac
25. 01. 2024

Štát chce pomôcť automobilovému priemyslu

Vo štvrtok 25. januára 2024 za okrúhlym stolom rokoval premiér SR Robert Fico spolu so zástupcami vlády SR s významnými predstaviteľmi automobilového priemyslu, riaditeľmi štyroch veľkých automobilových spoločností pôsobiacich na Slovensku, ako i so zástupcami autobatériového priemyslu, záujmových zväzov či asociácií. Stretnutia sa na základe pozvania podpredsedníčky vlády SR a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej zúčastnil i výkonný podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Hlavnou témou rokovania bola budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, ktoré je najväčším výrobcom osobných automobilov na svete v prepočte na obyvateľa. Automobilový priemysel dnes zamestnáva na Slovensku viac ako 260 000 ľudí a je zodpovedný za 42 percent nášho exportu. Ministerstvo hospodárstva SR v krátkej dobe zapracuje podnety od zástupcov automobilového priemyslu do vládnych politík a na prelome februára a marca ich predloží na špeciálne rokovanie vlády, ktoré bude zvolané za účelom riešenia problémov automobilového priemyslu.

Čítať viac
19. 01. 2024

Náklady štátu na dotácie vysokých cien plynu poklesnú vďaka krokom Ministerstva hospodárstva SR

Vláda SR na svojom rokovaní v stredu 17. januára 2023 vyhlásila všeobecný hospodársky záujem aj na ceny plynu. Na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR stanovila ceny tejto komodity pre dodávateľov na úroveň 73,14 eur/MWh. Táto cena vychádza hlavne z aritmetického priemeru denných hodnôt burzy European Energy Exchange za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a podľa názoru ministerstva v súčasnej mimoriadnej situácii hodnovernejšie vyjadruje náklady dodávateľov. Vďaka tomuto opatreniu sa predpokladá, že štát ušetrí na kompenzáciách pre dodávateľov za ceny plynu približne 66 mil. eur. Na regulované ceny pre domácnosti alebo zraniteľných odberateľov toto rozhodnutie nemá priamy dopad.

Čítať viac
18. 01. 2024

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb, študentské domovy a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí získať lacnejšie teplo

Od januára 2024 môžu zariadenia sociálnych služieb a študentské domovy získať lacnejšie teplo. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov bolo na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR rozšírené o zariadenia sociálnych služieb zapísané do registra sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o študentské domovy. Rezort hospodárstva vyzýva týchto zraniteľných odberateľov tepla, aby čo najskôr kontaktovali svojho dodávateľa a preukázali mu nárok na regulovanú cenu tepla.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk