Výzva na výber odborných hodnotiteľov s kódom 1/2024/RSO1.1/JSO8 pre oblasť výskum a vývoj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov, kód 1/2024/RSO1.1/JSO8 pre oblasť hodnotenia: výskum/vývoj, Priorita: 1P1, Špecifický cieľ: RSO1.1, Opatrenie: 1.1.1 a Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.1.2  Programu Slovensko 2021–2027. (.pdf, 1,05 MB)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 za účelom výkonu odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov, kód 1/2024/RSO1.1/JSO8 pre oblasť hodnotenia: výskum/vývoj Priorita: 1P1, Špecifický cieľ: RSO1.1, Opatrenie: 1.1.1 a Priorita: 8P1, Špecifický cieľ: JSO8.1, Opatrenie: 8.1.2  Programu Slovensko 2021 – 2027.

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.04.2024

Prílohy výzvy (.zip, 772 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk