Informačné semináre - Predstavenie programu Interreg Europe 2021-2027

 

 

                                   

 


Predstavenie programu   
Interreg Europe 2021 – 2027 a informácie k spustenej II. verejnej výzve  


 

Séria informačných seminárov:
27. marec 2023 - Trnava
28. marec 2023 - Žilina

29. marec 2023 - Prešov

 

 
 

Aké je zameranie programu ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kedy predložiť projekt ?

Interreg Europe 2021–2027 je jediným celoeurópskym programom, ktorý ponúka priestor pre spoluprácu všetkých regiónov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Prostredníctvom spolupráce pomáha získavať know-how v príprave a implementácii politík a programov regionálneho rozvoja.

Dva typy podporovaných aktivít

Policy Learning Platform - využívanie získaných výstupov z ukončených projektov

Projekty - spolupráca regiónov pri výmene skúseností v oblasti spoločného regionálneho rozvoja

Tematické ciele:

§   Smarter Europe

§   Greener Europe

§   More social Europe

§   More connected Europe

§   Europe closer to Citizens

§   Governance

Verejná výzva Interreg Europe bude spustená
od
15. marca 2023 a bude otvorená do 19. júna 2023

Kto môže predložiť projekt v 2. verejnej výzve?

 

 

Výzva je určená pre:

 

§  Verejné orgány

§  Orgány verejného práva

§  Súkromné neziskové organizácie

Kde sa dozviete viac?

 

 

 

 

 

 

 

 


Čo sa dozviete na seminári?

27. marec 2023, 10:00 – 12:00
Regionálne centrum, Zavarská č. 11/G, Trnava

28. marec 2023, 10:00 – 12:00
Regionálne centrum, Poštová 1, Žilina

29. marec 2023, 10:00 – 12:00
Regionálne centrum, Levočská č. 5, Prešov

 

alebo na programovej stránke

 

 

Zameranie, priority a tematické ciele programu Interreg Europe 2021-2027.

Príklady realizovaných projektov na Slovensku.

Ako vyzerá medzinárodná projektová spolupráca?

Kto môže byť prijímateľom? Čo sa financuje? Ako sa zapojiť?

Prečo by som sa mal zapojiť? Kde hľadať informácie a kde sa poradiť?

Diskusia so zástupcami Národného kontaktného bodu pre Interreg Europe 2021-2027.

Registrácia - 27. marec 2023 - Trnava

 

 

 

Hľadanie partnerov/projektov je možné aj na programovej stránke:
https://interregeurope.eu/next-call-for-projects#

 

 

 

 

S úctou

tím Regionálnych centier MIRRI SR a Národný orgán pre program Interreg Europe

    

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete tu: Informačná povinnosť prevádzkovateľa | Mirri (gov.sk)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk