Múzeum obchodu v Bratislave

 

Múzeum obchodu Bratislava (MOB) je od 01. 10. 2013 príspevkovou organizáciou MH SR, každý rok preto uzatvára zmluvu s MH SR, v ktorej sa uvádza činnosť MOB a rozpočet na túto činnosť.

O MOB a jeho činnosti sa možno dozvedieť zo stránky múzea:

https://muzeumobchodu.sk  

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk