2019/1 Rozvoj elektromobility a jej vplyv na spotrebu PHM a elektrickej energie v cestnej doprave v SR

Centrum pre hospodárske otázky (CPHO) Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky analyzovalo potenciál rozvoja elektromobility a jej vplyv na spotrebu pohonných hmôt a elektrickej energie v cestnej doprave v Slovenskej republike. Zo štúdie vyplýva, že v roku 2030 môže byť v SR 28-tisíc až 41-tisíc elektrických vozidiel (EV) a dopyt po elektrickej energii pre pohon týchto EV bude nižší ako 1% celkovej súčasnej spotreby elektriny v SR. Pri progresívnejšom rozvoji, cca 116-tisíc EV (5% súčasných osobných vozidiel) v roku 2030, by bola spotreba elektriny približne 2% súčasnej spotreby elektrickej energie. Rozvoj nabíjacej infraštruktúry, inteligentných sietí a možností uskladnenia elektrickej energie by za rozvojom elektromobility nemal zaostávať.  

Zo štúdie tiež vyplýva, že elektromobilita prispeje k zníženiu spotreby fosílnych pohonných hmôt, k poklesu emisií skleníkových plynov a k zlepšeniu kvality ovzdušia v exponovaných lokalitách so zahustenou dopravou. Elektrické vozidlo sa však musí využívať ako náhrada vozidla so spaľovacím motorom a elektrická energia pre nabíjanie akumulátorov vozidiel musí pochádzať z nízko-uhlíkových a obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Súbory na stiahnutie:

Manažérske zhrnutie

Executive Summary

Hlavný dokument

Prezentácia

Dáta

 

Analýza bola schválená Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaná na základe posudkov odborných recenzentov:

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk