Alternatívne riešenie cezhraničných spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľské spory je možné riešiť alternatívne prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov aj v prípade, že ide o cezhraničné spory. Európska komisia na svojom webovom sídle zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vo všetkých členských štátoch, a teda ak máte ako spotrebiteľ spor s predávajúcim z iného členského štátu EÚ, v tomto zozname: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.adr.show  si jednoducho vyhľadáte subjekt, ktorý sídli v členskom štáte predávajúceho, s ktorým máte spor a kontaktujete ho za účelom alternatívneho riešenia vášho sporu.

Pokiaľ ide o spor týkajúci sa tovaru alebo služby, ktoré ste nakúpili on-line, odporúčame Vám iniciovať alternatívne riešenie vášho sporu prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

V súvislosti s mimosúdnym riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov sa môžete obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum v SR, ktoré vám rado pomôže.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk