Legislatíva v oblasti ochrany spotrebiteľa v anglickom jazyku

Legislatíva v anglickom jazyku je len informačná, predpisy nemusia zodpovedať zneniu v ich aktuálne účinnej verzii.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk