Spotrebiteľské združenia

 

 

Oznam k ELEKTRONICKÉMU PODÁVANIU ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa

 

Žiadateľov o dotáciu, ktorí majú záujem o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 na podporu ochrany spotrebiteľa elektronickou formou, si dovoľujeme požiadať o uprednostnenie podania tejto žiadosti formou všeobecnej žiadosti zaslanej do elektronickej schránky Ministerstva hospodárstva SR, nie formou podania žiadosti priamo cez odkaz pri zverejnenej výzve na Portáli elektronických služieb MH SR (https://portal.mhsr.sk/dotacie/poskytovanie-financnych-prispevkov-prevadzku-inkubatorov/zoznam-vyziev-poskytovanie-financnych-prispevkov-prevadzku-inkubatorov-poskytovanie-dotacii-posobnosti-mh-sr/zobrazenie-detailnych-informacii-vyzve/?showDetail=true&recordId=ES36d/00000039) z dôvodu zistených nedostatkov pri podávaní žiadostí cez vyššie uvedený odkaz.

 

Za porozumenie ďakujeme! 

Finančné prostriedky pre združenia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk