Školenie k ex post hodnoteniu regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí

 

MH SR dňa 7.11.2023 uskutočnilo online školenie k opatreniu Ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, ktoré bolo určené pre zamestnancov štátnej správy, resp. gestorov právnych predpisov.

Posledný, štvrtý blok školenia bol venovaný ex post hodnoteniu opatrení vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov.

Prezentácia k štvrtému bloku:

Online školenie k systematickému ex post hodnoteniu nelegislatívnych materiálov (PDF) (14957kB)

 

 

Kontakt: expost@mhsr.sk

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk