Hĺbkové ex post hodnotenie regulácií

 Hĺbkové ex post hodnotenie regulácií vyplývajúcich z právnych predpisov pôsobiacich v podnikateľskom prostredí

 

 

Hĺbkové ex post hodnotenie vybraných regulácií, ktoré pôsobia v podnikateľskom prostredí, sa vykonáva formou osobitného komplexného posúdenia jednotlivých častí právneho predpisu alebo právneho predpisu ako celku alebo aj súvisiacich ustanovení iných právnych predpisov (ďalej len „hĺbkové ex post hodnotenie“).

Hĺbkové ex post hodnotenie vykonáva ministerstvo hospodárstva v súčinnosti s orgánom verejnej moci, v ktorého kompetencii je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov hodnotený právny predpis (ďalej len „gestor právneho predpisu“).

 

Kontakt

expost@mhsr.sk

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk