Školenie k ex post hodnoteniu regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí

Aktualizácia: 25.3.2024

 

V súlade s míľnikmi ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, jednej z reforiem komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, MH SR každoročne organizuje pre zamestnancov štátnej správy, resp. gestorov právnych predpisov školenie zamerané na tému ex post hodnotenia.

 

Školenie k systematickému ex post hodnoteniu regulácií
20.3.2024, MH SR

MH SR dňa 20.3.2024 uskutočnilo prezečné školenie, ktoré sa venovalo predovšetkým systematickému ex post hodnoteniu – čiže hodnoteniu regulácií vplývajúcich z právnych predpisov. Cieľom školenia bolo informovať účastníkov o potrebe zlepšenia niektorých procesov v systematickom ex post hodnotení, predovšetkým zefektívnenia výkonu ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi. Pozornosť bola venovaná i procesu kvantifikácie ex post nákladov podnikateľského prostredia, na ktorú bol zameraný poobedný workshop s praktickými ukážami.

 

Program školenia:

1. Úvod do systematického ex post hodnotenia

2. Nový prístup k ex post konzultáciám

3. Prílohy 9a a 9b jednotnej metodiky, proces vypracovania ex post hodnotenia

4. Vzorové príklady ku kvantifikácii ex post nákladov

5. Workshop (kvantifikácia ex post nákladov podnikateľského prostredia)

6. Otázky a odpovede

 

Materiály na stiahnutie:

Blok 1. Úvod do systematického ex post hodnotenia (PDF) (8,7 MB)

Blok 2. Nový prístup k ex post konzultáciám  (PDF) (5,8 MB)

Blok 3. Prílohy 9a a 9b jednotnej metodiky, proces vypracovania ex post hodnotenia  (PDF) (11,9 MB)

Blok 4. Vzorové príklady ku kvantifikácii ex post nákladov  (PDF) (10,3 MB)

Príloha č. 9a: Formulár ex post hodnotenia - vzorové vyplnenie  (PDF) (983 kB)

Vzorový dotazník pre účely ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi (DOCX) (24 kB) (PDF) (693 kB)

 

Prílohy Jednotnej metodiky:

Príloha č. 9a jednotnej metodiky: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (899kB) (DOCX) (89kB)

Príloha č. 9b jednotnej metodiky: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS) (108kB)

 

Kontakt a metodická podpora

Team ex post je k dispozícii pre gestorov právnych predpisov pre poskytnutie konzultácií a metodickej podpory pri výkone ex post hodnotenia a ex post konzultácií s podnikteľskými subjektmi.

Neváhajte kontaktovať nás na adrese expost@mhsr.sk.

 

 

Predchádzajúce školenia

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk