Ex post hodnotenie regulácií vyplývajúcich z právnych predpisov

 

Systematické ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí

 

 

Dokumenty na vykonanie systematického ex post hodnotenia regulácií pôsobiach v podnikateľskom prostredí

Príloha č. 9a jednotnej metodiky: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (899kB) (DOC) (89kB)

- návod k vyplneniu (text návodu je označený červenou farbou písma) (PDF) (959kB)

- metodický postup pre ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredi (PDF) (786kB)

Príloha č. 9b jednotnej metodiky: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS) (106kB)

 

Kontakt, metodická podpora

Kontakt pre gestorov právnych predpisov pri vykonávaní ex post hodnotenia:

expost@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk