Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie

Aktualizované dňa: 20.5.2024

 

V zmysle bodu 10.5. jednotnej metodiky je za účelom ex post hodnotenia vedený Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie, ktorého obsahom sú regulácie podľa bodu 10.3. jednotnej metodiky účinné najmenej jeden rok (ďalej len „Register ex post“).

Správcom Registra ex post je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ho aktualizuje a uverejňuje na svojom webovom sídle.

Povinnosť vykonať ex post hodnotenie vzniká gestorovi právneho predpisu v nasledujúcom kalendárnom polroku po jeho zaradení do Registra ex post.

 

Register ex post na 1. kalendárny polrok 2024 (XLS) (36kB) NOVÉ

 

Register ex post na 2. kalendárny polrok 2023 (XLS) (40kB)

 

Register ex post na 1. kalendárny polrok 2023 (XLS) (28kB)

 

Register ex post na 2. kalendárny polrok 2022 (XLS) (40kB)

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk