Školenie ex post 4.10.2022

Pilotné školenie k ex post hodonoteniu (4.10.2022)

Pilotné školenie k ex post hodnoteniu uskutočnilo MH SR online dňa 4.10.2022. Z tohoto školenia je k dispozícii prezentácia vo formáte PDF ako aj nahrávky školenia vo formáte MP4.

Online školenie k zavedeniu ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (PDF) (36147kB)

Blok 1: Bod č. 10 jednotnej metodiky:
NAHRÁVKA (MP4) (31103kB)

Blok 2: Prílohy 9a a 9b jednotnej metodiky, postup pri vypracovaní systematického ex post hodnotenia: NAHRÁVKA (MP4) (34203kB)

 

Kontakt

expost@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk