Školenie ex post 7.11.2023

 

Školenie k ex post hodnoteniu - 7.11.2023 ONLINE

MH SR dňa 7.11.2023 uskutočnilo online školenie, ktoré sa venovalo predovšetkým systematickému ex post hodnoteniu – čiže hodnoteniu regulácií vplývajúcich z právnych predpisov. Posledný blok školenia bol venovaný ex post hodnoteniu opatrení vyplývajúcich z nelegislatívnych materiálov.

Bloky školenia:

  1. Ex post hodnotenie – bod 10 Jednotnej metodiky
  2. Prílohy 9a a 9b jednotnej metodiky, proces vypracovania ex post hodnotenia
  3. Výsledky a návrhy na zlepšenie ex post hodnotení
  4. Ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov

Prezentácia k prvým trom blokom:

Online školenie k systematickému ex post hodnoteniu legislatívnych materiálov (PDF) (2899kB)

 

Prezentáciu k 4. bloku nájdete v sekcii Školenie k ex post hodnoteniu regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí.

 

Grafické znázornenie procesu systematického ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (PDF) (46kB)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk