Ministerstvo vnútra SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

125/2015

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/406

1.7.2022

6 €

188 739 €

2

249/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-619

1.5.2022

 

84 914 €

3

473/2005

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z.
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/45

1.8.2022

6 155 €

70 656 €

1.1.2024

-   €

36 024 €

 

 _______________________________________________________________________________________________

 1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (1098 kb)

 2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (608 kb)

 3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (318 kb)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk